Články

Sporná hranice

V roce 2007 proběhlo v KONFERENCI KATASTR mnoho zajímavých diskuzí, ale při výběru mne zaujal případ, který vlastně není diskuzí, má jen otázku od kolegy Arnošta Poláka ale zato „zlatou“ odpověď vždy pohotového Ing. Nedvídka. 

Meandrující řeka a PÚ

Když povodně přijdou po pozemkových úpravách (PÚ). A co se děje v místě zvaném Nosislavská zátočina. Zeměměřič 11/2006, s.9, listopad 2006.