Smějeme se nad mapou

Mapa z okolí Nosislavi obsahuje názvy obcí, které se tradují jako přezdívky. Popsání jejich vzniku by bylo na další článek. Tvar názvu zachycuji ve znění pro jednotlivá sídla. Znění pro obyvatele (Sysláci, Kélaři, Horáci…) je více časté, ale méně vhodné do mapy. Uvítám vaše připomínky a názory – vás všech, co se pobavili a neurazili. Pro Sysláky ještě zásadní postřeh – střed mapy (světa) je zcela pochopitelně v Syslákově na Švarcavě!